CENÍK NAŠICH SLUŽEB

Dovolte několik málo informací týkajících se hrazení jednotlivých zákroků v našem zařízení. Úvodem chceme zdůraznit fakt, že máme smlouvy se všemi zdravotními pojišťovnami. Co to vlastně znamená pro Vás? To, že množství zákroků nemusíte platit z vlastní peněženky, ale je uplatněno Vaše zdravotní pojištění. Týká se především vstupního vyšetření včetně registrace, pravidelných preventivních prohlídek, které jsou hrazeny zdravotními pojišťovnami dvakrát ročně, dále kompletní RTG vyšetření, včetně panoramatického RTG, jenž Vám bude proveden přímo u nás v ambulanci. Zohledníme i příspěvek na protetické práce – korunky, můstky, snímací náhrady. V neposlední řadě je to podání lokální anestezie před samotným zákrokem. 
Péči, která vede k dlouhodobému zachování či kvalitní náhradě chrupu, hradí zdravotní pojišťovny pouze částečně. Úhrada je tak při použití nadstandardních materiálů a postupů převážně na straně pacienta.
Podrobnou informaci k cenám Vám podá Váš ošetřující lékař před zahájením ošetření. V případě Vašeho zájmu s Vámi probere celkový cenový a časový plán ošetření. 
Výše úhrady za nadstandardní služby bude uvedena v ceníku. Ceny jsou platné pouze pro pacienty se zdravotním pojištěním v ČR.

  

Konservační ošetření - kompletní ceník
    Cena podle pojištění
Kód Text kódu         Pojištěný Nepojištěný
00900. KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ ZUBNÍM LÉKAŘEM PŘI REGISTRACI POJIŠTĚNCE    0,00 1 050,00
00901. VYŠETŘENÍ A OŠETŘENÍ REGISTROVANÉHO PACIENTA 0,00 525,00
00901.+ VYŠETŘENÍ A OŠETŘENÍ REGISTROVANÉHO PACIENTA  0,00  450,00
00901.- VYŠETŘENÍ A OŠETŘENÍ REGISTROVANÉHO PACIENTA  0,00 450,00
00902.  OPAKOVANÉ VYŠETŘENÍ A OŠETŘENÍ V RÁMCI PREVENTIVNÍ  0,00 700,00
00902.+  OPAKOVANÉ VYŠETŘENÍ A OŠETŘENÍ V RÁMCI PREVENTIVNÍ 0,00 323,00
00902.- OPAKOVANÉ VYŠETŘENÍ A OŠETŘENÍ V RÁMCI PREVENTIVNÍ 0,00 323,00
00903.  VYŽÁDANÉ VYŠETŘENÍ ODBORNÍKEM NEBO SPECIALISTOU 0,00 200,00
00904. KOLEKTÍVNI SYSTEMATICKÁ PÉČE O CHRUP DETÍ A DOROST 42,00 42,00
00906. STOMATOLOGICKÉ OŠETŘENÍ POJIŠTĚNCE DO 6 LET NEBO HENDIKEPOVANÉHO POJIŠTĚNCE 0,00 350,00
00907. STOMATOLOGICKÉ OŠETŘENÍ REGISTROVANÉHO PACIENTA OD 6 DO 15 LET 0,00 350,00
00908. AKUTNÍ OŠETŘENÍ A VYŠETŘENÍ NEREGISTROVANÉHO POJIŠTĚNCE - V RÁMCI POHOTOVOSTI 0,00 603,00
00909. KLINICKÉ STOMATOLOGICKÉ VYŠETŘENÍ 0,00 410,00
00910. ZHOTOVENÍ INTRAORÁLNÍHO RENTGENOVÉHO SNÍMKU 0,00 180,00
00911.  ZHOTOVENÍ EXTRAORÁLNÍHO RENTGENOVÉHO SNÍMKU 0,00 225,00
00912.  NÁPLŇ SLINNÉ ŽLÁZY KONTRASTNÍ LÁTKOU 0,00 581,00
00913.  ZHOTOVENÍ ORTOPANTOMOGRAMU 0,00 350,00
00914. VYHODNOCENÍ ORTOPANTOMOGRAMU 0,00 350,00
00915. ZHOTOVENÍ TELERENTGENOVÉHO SNÍMKU LBI 0,00 270,00
00916.  ANESTÉZIE NA FORAMEN MANDIBULAE A INFRAORBITALE 0,00 210,00
00917.  ANESTÉZIE INFILTRAČNÍ 0,00 159,00
00918. OŠETŘENÍ ZUBNÍHO KAZU U DĚTÍ DO 15 LET, U TĚHOTNÝCH A KOJÍCÍCH ŽEN - STÁLY ZUB 0,00 685,00
00920. ETŘENÍ ZUBNÍHO KAZU - STÁLY ZUB - FOTOKOMPOZITNI VYPLŇ 0,00 350,00
00921. OŠETŘENÍ ZUBNÍHO KAZU - STÁLY ZUB 0,00 270,00
00922. OŠETŘENÍ ZUBNÍHO KAZU - DOČASNÝ ZUB 0,00 390,00
00923. KONZERVATÍVNI LÉČBA KOMPLIKACÍ ZUBNÍHO KAZU - STÁLY ZUB 0,00 181,00
00924. KONZERVATÍVNI LÉČBA KOMPLIKACÍ ZUBNÍHO KAZU - DOČASNÝ ZUB 0,00 176,00
00925. KONZERVATÍVNI LÉČBA KOMPLIKACÍ ZUBNÍHO KAZU II. - STÁLY ZUB 0,00 440,00
00930. LÉČBA AKUTNÍCH ONEMOCNĚNÍ PARODONTU 89,00 89,00
00931. KOMPLEXNÍ LÉČBA CHRONICKÝCH ONEMOCNĚNÍ PARODONTU 0,00 700,00
00932. LÉČBA CHRONICKÝCH ONEMOCNĚNÍ PARODONTU 0,00 243,00
00933. CHIRURGICKÁ LÉČBA ONEMOCNĚNÍ PARODONTU MALÉHO ROZSAHU 0,00 42,00
00934. CHIRURGICKÁ LÉČBA ONEMOCNĚNÍ PARODONTU VELKÉHO ROZSAHU 0,00 1 000,00
00935. SUBGINGIVÁLNÍ OŠETŘENÍ 0,00 84,00
00936. ODEBRÁNÍ A ZAJIŠNÍ PRENOSU TRANSPLANTÁTU 0,00 600,00
00937. ARTIKULACE CHRUPU 0,00 433,00
00938. PŘECHODNÉ DLAHY KE STABILIZACI ZUBŮ S OSLABENÝM PARODONTEM 0,00 44,00
00940. KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ A NÁVRH LÉČBY ONEMOCNĚNÍ ÚSTNÍ SLIZNICE 0,00 700,00
00941. KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ A LÉČBA ONEMOCNĚNÍ ÚSTNÍ SLIZNICE 0,00 300,00
00942. OŠETŘENÍ AKUTNÍ LÉZE SLIZNICE DUTINY ÚSTNÍ 41,00 41,00
00943. MĚŘENÍ GALVANICKÝCH PROUDU 0,00 88,00
00945. CÍLENÉ VYŠETŘENÍ 0,00 30,00
00948. ZAJIŠTÉNÍ SUTUROU V RÁMCI VÝKONU EXTRAKCE 0,00 525,00
00949. EXTRAKCE DOČASNÉHO ZUBU 0,00 437,00
00950. EXTRAKCE STÁLEHO ZUBU 0,00 700,00
00951. CHIRURGIE TVRDÝCH TKANÍ DUTINY ÚSTNÍ MALÉHO ROZSAHU 0,00 1 050,00
00952. CHIRURGIE TVRDÝCH TKANÍ DUTINY ÚSTNÍ VELKÉHO ROZSAHU 0,00 2 100,00
00953. CHIRURGICKÉ OŠETŘOVANÍ RETENCE ZUBU 0,00 630,00
00954. KONZERVAČ - CHIRURGICKÁ LÉČBA KOMPLIKACÍ ZUBNÍHO KAZU 0,00 420,00
00955. CHIRURGIE MĚKKÝCH TKANÍ DUTINY ÚSTNÍ A JEJÍHO OKOLÍ MALÉHO ROZSAHU 0,00 875,00
00956. CHIRURGIE MĚKKÝCH TKANÍ DUTINY ÚSTNÍ A JEJÍHO OKOLÍ VELKÉHO ROZSAHU   0,00 900,00
00957. TRAUMATOLÓGIE TVRDÝCH TKANÍ DUTINY ÚSTNÍ MALÉHO ROZSAH 0,00 420,00
00958. TRAUMATOLÓGIE TVRDÝCH TKANÍ DUTINY ÚSTNÍ VELKÉHO ROZSAHU 0,00 750,00
00959. INTRAORÁLNÍ INCIZE                                                                      0,00 350,00
00960. ZEVNÍ INCIZE 0,00 600,00
00961. OŠETŘENÍ KOMPLIKACÍ CHIRURGICKÝCH VÝKONŮ V DUTINĚ ÚSTNÍ 0,00 45,00
00962. KONZERVATÍVNI LÉČBA ONEMOCNENÍ TEMPOROMANDIBULÁRNÍCH PORÚCH 0,00 300,00
00963. INJEKCE I.M., I. V., I. D., S. C. 0,00 53,00
00965. ČAS ZUBNÍHO LÉKAŘE STRÁVENÝ DOPRAVOU ZA IMOBILNÍM POJIŠTĚNCEM 0,00 210,00
00966. VYSTAVENÍ LEGITIMACE PRÁCE NESCHOPNÉHO NEBO ŽÁDOSTI O PODPORU PŘI OŠETŘ. ČLENA RODINY 0,00 5,00
00967. UKONČENÍ PRAC. NESCHOPNOSTI NEBO ŽÁDOSTI O PODPORU PŘI OŠER. NEMOCNÉHO ČLENA 0,00 5,00
00968. STOMATOCHIR. VYŠETŘ. A OŠETŘENÍ NEREG. PACIENTA PZL STOMATOCHIRURGEM 0,00 1 000,00
00970. SEJMUTÍ FIXNÍ NÁHRADY - ZA KAŽDOU PILÍŘOVOU KONSTRUKCI   0,00 350,00
00971. PROVIZÓRNI OCHRANNÁ KORUNKA 0,00 822,00
00972. OPRAVA FIXNÍ NÁHRADY V ORDINACI 641,00 641,00
00973. OPRAVA NEBO ÚPRAVA SNÍMATEĽNÉ NÁHRADY V ORDINACI 0,00 175,00
00975. OCHRANNÝ MŮSTEK ZHOTOVENÝ RAZIDLOVOU METODOU 1. KVADRANT 1 482,00 1 482,00
00A01. ADMINISTRATÍVNY VÝKON - ZA KAŽDÝCH ZAPOČATÝCH 10 MINÚT 105,00 105,00
00A02. PRÁCE MIMO PRACOVNÍ DOBU V SOBOTU - ZA KAŽDOU ZAPOČATOU NÁVŠTÉVU 315,00 315,00
00A03. OBJEDNANÁ NA KONZULTACE NA ŽÁDOST PACIENTA 315,00 315,00
00C01. SUTURA - STEH EXTRAČNÍ RÁNY 525,00 525,00
00C02. POVRCHOVÉ UMRTVENÍ 105,00 105,00
00C03. GINGIVOPLASTIKA (VFP) - NA ZUB 245,00 245,00
00C04. POUŽITÍ PARASORB CONE - V RÁMCI EXTRAKCE 312,00 312,00
00E01. PROVIZÓRNÍ ZAMĚŘENÍ A ZAPLNĚNÍ ZUBŮ CaOH2 ZA 1 KANÁLEK 175,00 175,00
00E02. OŠETŘENÍ KOŘEN. KANÁLKU - STROJOVÁ ENDODONCIE ZA 1 KOŘEN 910,00 910,00
00E03. OŠETŘENÍ KOŘEN. KANÁLKU - STROJOVÁ ENDODONCIE ZA DALŠÍ KOŘEN 810,00 810,00
00E04. OŠETŘENÍ KOŘEN. KANÁLKU - STROJOVÁ REENDODONCIE ZA 1 KOŘEN     1 015,00 1 015,00
00P01. LÉČEBNÝ PLÁN PROTETICKÉHO OŠETŘENÍ 420,00 420,00
00P02. OTISK A- SILIKONEM 710,00 710,00
00P03. ZKOUŠKA KONSTRUKCE 980,00 980,00
00P04. LEPENÝ JEDNOČLENNÝ MŮSTEK EVER STICK C+B FRONT. ZUB 3 493,00 3 493,00
00P05. LEPENÝ JEDNOČLENNÝ MŮSTEK EVER STICK C+B DIST. ZUB 3 843,00 3 843,00
00P06. FIXACE KORUNKY NA VLASTNÍ ŽÁDOST PACIENTA 296,00 296,00
00P07.  FIXACE MŮSTKU NA VLASTNÍ ŽÁDOST PACIENTA 506,00  506,00 
00P08. ODSTRÁNĚNÍ KOŘENOVÉHO ČEPU 420,00 420,00
00V01. VÝPLŇ STÁLEHO ZUBU - NADSTANDARDNÍ (KAPSLOVÝ) AMALGÁM - 1 PLOŠKA 488,00 488,00
00V02. VÝPLŇ STÁLEHO ZUBU - NADSTANDARDNÍ (KAPSLOVÝ) AMALGÁM - 2 PLOŠKY 712,00 712,00
00V03. VÝPLŇ STÁLEHO ZUBU - NADSTANDARDNÍ (KAPSLOVÝ) AMALGÁM - 3 PLOŠKY 894,00 894,00
00V04. VÝPLŇ STÁLEHO ZUBU - SKLOIONOMER - 1 PLOŠKA   510,00 510,00
00V05. VÝPLŇ STÁLEHO ZUBU - SKLOIONOMER - 2 PLOŠKY   705,00 705,00
00V06. VÝPLŇ STÁLEHO ZUBU - SKLOIONOMER - 3 PLOŠKY   915,00 915,00
00V07. VÝPLŇ STÁLEHO ZUBU - FOTOKOMPOZITNÍ (BÍLÁ) - MALÉHO ROZSAHU 712,00 712,00
00V08. VÝPLŇ STÁLEHO ZUBU - FOTOKOMPOZITNÍ (BÍLÁ) - 1 PLOŠKA 922,00 922,00
00V09. VÝPLŇ STÁLEHO ZUBU - FOTOKOMPOZITNÍ (BÍLÁ) - 2 PLOŠKY 1 394,00 1 394,00
00V10. VÝPLŇ STÁLEHO ZUBU - FOTOKOMPOZITNÍ (BÍLÁ) - 3 PLOŠKY 1 919,00 1 919,00
00V11. PLASTICKÁ DOSTAVBA VČETNĚ KOMPOZITNÍHO ČEPU 2 300,00 2 300,00
00V12. PLASTICKÁ DOSTAVBA - DALŠÍ ČEP 643,00 643,00
00V13. PROVIZÓRNÍ VÝPLŇ - CARBOFINE 262,00 262,00
00V14. POUŽITÍ KOFERDAMOVÉ BLANY - 1 ČELIST 186,00 186,00
00V15. PŘÍME NEBO NEPŘÍME PŘEKRYTÍ DŘENĚ Caoh2/ KERR LIFE/ MTA 259,00 259,00
09543. REGULAČNÍ POPLATEK Z NÁVŠTĚVU 30,00 30,00
09545. REGULAČNÍ POPLATEK ZA POHOTOVOSTNÍ SLUŽBU - POPLATEK UHRAZEN 90,00 90,00

 

Protetické ošetření - kompletní ceník
    Cena podle pojištění
Kód Text kódu         Pojištěný Nepojištěný
60082.xx REMANIUM 2000 (250 g) 0,01 15,00
60300. LITÁ VÝSTUŽ (Jen k 82001, 72001, 82002, 72002) 285,00 562,00
62914. WIROBOND C 5,01 20,00
70001. STUDIJNÍ MODEL S OTISKEM 0,00 272,50
71032. ONLAY Z KOMPOZITNÍHO PLASTU 2 128,00 2 128,00
71041. INLAY KOREŇOVÁ, JEDEN KANÁLEK, PŔÍMÁ, LITÁ 0,00 1 861,40
71111. KORUNKA PLASTOVÁ Z PLASTU, PREPARACE DO ZTRACENA  0,00 2 947,00
71112. KORUNKA PLÁŠŤOVÁ Z PLASTU, PREPARACE SCHODKOVÁ 0,00 3 320,00
71132. KORUNKA FASETOVANÁ - METALOKERAMIKA        3 321,00 4 335,00
80001. STUDIJNÍ MODEL S OTISKEM  0,00 237,50
80004. DIAGNOSTICKÁ PŘESTAVBA 965,00 1 121,00
80011. FUNKČNÍ OTISK HORNÍ ČELISTI V INDIVIDUÁLNI LŽÍCI 0,00 943,40
80012. FUNKČNÍ OTISK DOLNÍ ČELISTI V INDIVIDUÁLNI LŽÍCI  0,00 1 054,90
80031. REKONSTRUKCE MEZIČELISTNÍCH VZTAHŮ SKUS.ŠABLÓNAMI 815,00 1 005,00
81014. INLAY DVOUPLOŠKOVÁ NEPŘÍMA - KOMPOZITNÍ PLAST 3 782,00 3 782,00
81023. INLAY TŔÍ A VlCEPLOŠKOVÁ NEPŘÍMÁ, KERAMICKÁ   4 430,00 4 430,00
81024. INLAY TŘI A VÍCE PLOŠKOVÁ NEPŘÍMA - KOMPOZITNÍ PLAST 3 082,00 3 082,00
81032. ONLAY Z KOMPOZITNÍHO PLASTU 3 082,00 3 082,00
81041. INLAY KOŘEŇOVÁ, JEDEN KANÁLEK, PŘÍMÁ, LITÁ    1 440,00 1 790,00
81042. INLAY KOŘEŇOVÁ, JEDEN KANÁLEK, NEPŘÍMÁ LITÁ 1 713,00 2 309,00
81051. INLAY KOŘEŇOVÁ, DVA KANÁLKY, PŘÍMÁ, LITÁ 1 771,00 2 140,00
81052. INLAY KOŘEŇOVÁ, DVA KANÁLKY, NEPŘÍMÁ, LITÁ 1 849,00 2 515,00
81061. INLAY KOŘEŇOVÁ, TŘI A VÍCE KANÁLKÚ, PŘÍMÁ, LITÁ        2 061,00 2 490,00
81062. INLAY KOŘEŇOVÁ, TŘI A VÍCE KANÁLKŮ, NEPŘÍMÁ, LITÁ    2 579,00 3 349,00
81072. ESTETICKÁ FASETA Z KOMPOZITNÍHO PLASTU 2 362,40 2 362,40
81073. ESTETICKÁ FASETA KERAMICKÁ 2 670,50 2 670,50
81101. KORUNKA PLÁŠŤOVÁ CELOKOVOVÁ, PREPARACE DO ZTRACENA 0,00 3 277,80
81102. KORUNKA PLÁŠŤOVÁ CELOKOVOVÁ, PREPARACE SCHŮDKOVÁ 0,00 3 649,80
81112. KORUNKA PLÁŠŤOVÁ Z PLASTU, PREPARACE SCHÚDKOVÁ - POUZE PRO ZUBY 4 PO 4 0,00 3 387,50
81113. KOR. PLÁŠŤOVÁ - KOMPOZ. PLAST, PREP. DO ZTRACENA 2 910,00 3 603,00
81114. KOR. PLÁŠŤOVÁ - KOMPOZ. PLAST, PREP. NA SCHŮDEK 3 208,00 3 953,00
81115. KORUNKA PLÁŠŤOVÁ KERAMICKÁ - PREPARACE SCHŮDKOVÁ 3 367,80 4 112,80
81121. KORUNKA FASETOVANÁ - PLAST, PREPARACE DO ZTRACENA 3 175,00 3 736,00
81122. KORUNKA FASETOVANÁ - PLAST, PREPARACE SCHŮDKOVÁ 3 494,00 4 086,00
81123. KOR. FASETOVANÁ- KOMPOZ. PLAST, PREP. DO ZTRACENA    3 163,00 3 724,00
81124. KOR. FASETOVANÁ- KOMPOZ. PLAST, PREP. SCHŮDKOVÁ 3 482,00 4 074,00
81132. KORUNKA FASETOVANÁ - METALOKERAMIKA 4 694,00 5 255,00
81201. KORUNKA PLÁŠŤOVÁ CELOKOVOVÁ, PREPARACE DO ZTRACENA V MŮSTKU 2 127,00 2 942,00
81202. KORUNKA PLÁŠŤOVÁ CELOKOVOVÁ, PREPARACE SCHŮDKOVÁ V MŮSTKU    2 425,00 3 292,00
81203. KORUNKA PLÁŠŤOVÁ KERAMICKÁ, PREPARACE SCHŮDKOVÁ V MŮSTKU 3 600,60 4 150,60
81211. KORUNKA FASETOVANÁ - PLAST, PREPARACE DO ZTRACEN V MŮSTKU   2 339,00 2 858,00
81212. KORUNKA FASETOVANÁ - PLAST, PREPARACE SCHŮDKOVÁ V MŮSTKU 2 833,00 3 383,00
81221. KOR. FAS.- KOMPOZITNÍ PLAST, PREPARACE DO ZTRACENA V MŮSTKU 3 205,00 3 724,00
81222. KOR. FAS.- KOMPOZITNÍ PLAST, PREPARACE SCHŮDKOVÁ V MŮSTKU 3 524,00 4 074,00
81231. KORUNKA FASETOVANÁ - METALOKERAMIKA V MŮSTKU 4 736,00 5 255,00
81301. ČLEN MŮSTKU CELOKOVOVÝ   1 009,00 1 479,00
81302. ČLEN MŮSTKU FASETOVANÝ - PLAST 1 273,00 1 594,00
81303. ČLEN MŮSTKU FASETOVANÝ - KOMPOZITNÍ PLAST 1 498,00 1 819,00
81311. ČLEN MŮSTKU KERAMICKÝ 1 449,90 1 770,90
81312. ČLEN MŮSTKU FASETOVANÝ - METALOKERAMIKA 2 426,00 2 747,00
81401. ATTACHMENT, ZÁSUVNÝ SPOJ - PATRICE 1 317,00 1 317,00
81402. KOVOVÉ POUZDRO NA MATRICI 770,00 700,00
81411. ATTACHMENT, ZÁSUVNÝ SPOJ - MATRICE 1 317,00 1 317,00
81601. PROVIZÓRNI OCHRANNÁ KORUNKA Z PLASTU 803,00 1 085,00
81611. PROVIZÓRNI OCHRANNÝ MŮSTEK Z PLASTU - DO 6 ZUBU 1 711,00 2 390,00
81612. PROVIZÓRNI OCHRANNÝ MŮSTEK Z PLASTU- 7 A VÍCE ZUBŮ 2 089,00 3 018,00
82001. ČÁSTEČNÁ SNÍMATEĽNÁ NÁHRADA S JEDNODUCHÝMI RETENČNÍMY PRVKY - DO 6 ZUBŮ 0,00 4 411,00
82002. ČÁSTEČNÁ  SNÍMATEĽNÁ NÁHRADA S JEDNODUCHÝMI RETENČNÍMY PRVKY - 7 A VÍCE ZUBŮ 0,00 4 681,00
82011. Č.S.N. S  LITÝMI   KOTEVNÍMI PRVKY - DO 6 ZUBŮ 3 058,00 5 068,00
82014. Č.S.N. S  LITÝMI   K0TEVNÍMI PRVKY - 7 A VÍCE ZUBŮ 3 349,00 5 495,00
82021. Č.S.N. DOLNl S LITOU STAB.-SPOJ. DESKOU -7 A VÍCE ZUBŮ 4 288,00 6 778,00
82022. Č.S.N. HORNÍ S LITOU PATROVOU DESKOU -7 A VÍCE ZUBŮ 4 482,00 6 984,00
82031. ČÁSTEČNÁ IMEDIÁTNÍ NÁHRADA - DO 4 ZUBŮ 2 800,00 2 800,00
82032. ČÁSTEČNÁ IMEDIÁTNÍ NÁHRADA - DO 9 ZUBŮ 3 306,00 3 306,00
82033. ČÁSTEČNÁ IMEDIÁTNÍ NÁHRADA - 10 A VÍCE ZUBŮ 3 665,00 3 665,00
82104. HORNÍ SKELETOVÁ NÁHRADA - 2 KOTEVNÍ PRVKY   6 058,00 7 318,00
82105. HORNÍ SKELETOVÁ NÁHRADA - 3 A VÍCE KOTEVNlÍH  PRVKŮ 7 001,00 8 396,00
82106. HORNÍ SKELETOVÁ NÁHRADA - NESPONOVÉ KOTEVNÍ PRVKY 8 046,00 8 046,00
82114. DOLNÍ SKELETOVÁ NÁHRADA - 2 KOTEVNÍ PRVKY 6 072,00 7 318,00
82115. DOLNÍ SKELETOVÁ NÁHRADA - 3 A VÍCE KOTEVNÍCH PRVKŮ 7 027,00 8 372,00
82116. DOLNÍ SKELETOVÁ NÁHRADA - NESPONOVÉ KOTEVNÍ PRVKY 8 047,00 8 047,00
82201. CELKOVÁ  NÁHRADA HORNÍ 0,00 6 660,00
82203. CELKOVÁ NÁHRADA HORNÍ S LÍTOU PATROVOU DESKOU 5 129,00 6 660,00
82204. CELKOVÁ NÁHRADA HORNÍ - HYBRIDNÍ 7 904,50 9 230,50
82205. CELKOVÁ NÁHRADA HORNÍ - IMEDIÁTNÍ 4 525,00 4 525,00
82211. CELKOVÁ NÁHRADA DOLNÍ   0,00 6 660,00
82212. CELKOVÁ NÁHRADA DOLNÍ S LITOU BAZÍ   7 765,00 9 320,00
82213. CELKOVÁ NÁHRADA DOLNÍ - HYBRIDNÍ 8 229,50 9 580,50
82214. CELKOVÁ NÁHRADA DOLNÍ - IMEDIÁTNÍ   4 525,00 4 525,00
82301. OPRAVA - ZUBU VYPADLÉHO Z NÁHRADY 505,00 669,00
82311. OPRAVA NA MODELU - PRASKLA, ZLOMENÁ NÁHRADA 806,00 1 031,00
82320. OPRAVA RETENČNÍCH PRVKŮ NÁHRADY 726,00 1 089,00
82331. OPRAVA - ROZŠÍŘENÍ BAZE NÁHRADY - DO 4 ZUBŮ 1 048,00 1 635,00
82332. OPRAVA - ROZŠÍŘENÍ BAZE NÁHRADY - 5 A VÍCE ZUBŮ   1 202,00 1 802,00
82341.  OPRAVA SKELETOVÉ NÁHRADY - SPÁJENÍ, BODOVANÍ 1 013,00  1 889,00 
82351. REBAZE ČASTEČNĚ SNÍMATELNÉ NÁHRADY BEZ OTISKU 1 725,00 2 078,00
82352. REBAZE ČÁSTEČNĚ SNÍMATELNÉ NÁHRADY S OTISKĽM    1 774,00 2 714,00
82353. REBAZE CELKOVÉ NÁHRADY BEZ OTISKU    2 023,00 2 428,00
82354. CELKOVÉ NÁHRADY S OTISKEM, FUNKČNÍ RÁMOVÁNÍ 2 684,00 3 806,00