CENÍK NAŠICH SLUŽEB

Dovolte několik málo informací týkajících se hrazení jednotlivých zákroků v našem zařízení. Úvodem chceme zdůraznit fakt, že máme smlouvy se všemi zdravotními pojišťovnami. Co to vlastně znamená pro Vás? To, že množství zákroků nemusíte platit z vlastní peněženky, ale je uplatněno Vaše zdravotní pojištění. Týká se především vstupního vyšetření včetně registrace, pravidelných preventivních prohlídek, které jsou hrazeny zdravotními pojišťovnami dvakrát ročně, dále kompletní RTG vyšetření, včetně panoramatického RTG, jenž Vám bude proveden přímo u nás v ambulanci. Zohledníme i příspěvek na protetické práce – korunky, můstky, snímací náhrady. V neposlední řadě je to podání lokální anestezie před samotným zákrokem. 
Péči, která vede k dlouhodobému zachování či kvalitní náhradě chrupu, hradí zdravotní pojišťovny pouze částečně. Úhrada je tak při použití nadstandardních materiálů a postupů převážně na straně pacienta.
Podrobnou informaci k cenám Vám podá Váš ošetřující lékař před zahájením ošetření. V případě Vašeho zájmu s Vámi probere celkový cenový a časový plán ošetření. 
Výše úhrady za nadstandardní služby bude uvedena v ceníku. Ceny jsou platné pouze pro pacienty se zdravotním pojištěním v ČR.

  

Konservační ošetření - kompletní ceník
    Cena podle pojištění
Kód Text kódu         Pojištěný Nepojištěný
00900. KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ ZUBNÍM LÉKAŘEM PŘI REGISTRACI POJIŠTĚNCE NEBO PŘI OPAKOVANÉM ZALOŽENÍ ZDRAVOTNICKÉ DOKUMENTACE    0,00 1 050,00
00901. OPAKOVANÉ KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ A OŠETŘENÍ REGISTROVANÉHO POJIŠTĚNCE - PREVENTIVNÍ PROHLÍDKA 0,00 525,00
00908. AKUTNÍ VYŠETŘENÍ A OŠETŘENÍ NEREGISTROVANÉHO POJIŠTĚNCE - I V RÁMCI POHOTOVOSTNÍ SLUŽBY  0,00  1 303,00
00910. ZHOTOVENÍ INTRAORÁLNÍHO RENTGENOVEHO SNÍMKU  0,00 180,00
00913.  ZHOTOVENÍ ORTOPANTOMOGRAMU  0,00 350,00
00914.   VYHODNOCENÍ EXTRAORÁLNÍHO RENTGENOVEHO SNÍMKU 0,00 350,00
00916. ANESTÉZIE NA FORAMEN MANDIBULAE A INFRAORBITALE 0,00 210,00
00917.  ANESTÉZIE INFILTRAČNÍ 0,00 159,00
00904. KOLEKTÍVNI SYSTEMATICKÁ PÉČE O CHRUP DETÍ A DOROST 42,00 42,00
00906. STOMATOLOGICKÉ OŠETŘENÍ POJIŠTĚNCE DO 6 LET NEBO HENDIKEPOVANÉHO POJIŠTĚNCE 0,00 350,00
00907. STOMATOLOGICKÉ OŠETŘENÍ REGISTROVANÉHO PACIENTA OD 6 DO 15 LET 0,00 350,00
00908. AKUTNÍ OŠETŘENÍ A VYŠETŘENÍ NEREGISTROVANÉHO POJIŠTĚNCE - V RÁMCI POHOTOVOSTI 0,00 603,00
00909. KLINICKÉ STOMATOLOGICKÉ VYŠETŘENÍ 0,00 410,00
00910. ZHOTOVENÍ INTRAORÁLNÍHO RENTGENOVÉHO SNÍMKU 0,00 180,00
00911.  ZHOTOVENÍ EXTRAORÁLNÍHO RENTGENOVÉHO SNÍMKU 0,00 225,00
00912.  NÁPLŇ SLINNÉ ŽLÁZY KONTRASTNÍ LÁTKOU 0,00 581,00
00913.  ZHOTOVENÍ ORTOPANTOMOGRAMU 0,00 350,00
00914. VYHODNOCENÍ ORTOPANTOMOGRAMU 0,00 350,00
00915. ZHOTOVENÍ TELERENTGENOVÉHO SNÍMKU LBI 0,00 270,00
00916.  ANESTÉZIE NA FORAMEN MANDIBULAE A INFRAORBITALE 0,00 210,00
00917.  ANESTÉZIE INFILTRAČNÍ 0,00 159,00
00921. OŠETŘENÍ STÁLÉHO ZUBU PLASTICKOU VÝPLNÍ 0,00 1 646,00
00922. ETŘENÍ DOČASNÉHO ZUBU PLASTICKOU VÝPLNÍ 0,00 500,00
00925. ENDODONTICKÉ OŠETŘENÍ - STÁLY ZUB - V ROZSAHU ŘEZÁKŮ A ŠPIČÁKŮ 0,00 457,00
00926. ENDODONTICKÉ OŠETŘENÍ - STÁLY ZUB - V ROZSAHU MOLÁŘŮ A PREMOLÁŘŮ 0,00 282,00
00949. BĚŽNÁ EXTRAKCE DOČASNÉHO ZUBU 0,00 682,00
00950. EXTRAKCE STÁLÉHO ZUBU NEBO DOČASNÉHO MOLÁRU S NERESORBOVANÝMI KOŘENY 0,00 1 050,00
00970. SEJMUTÍ FIXNÍ NÁHRADY - ZA KAŽDOU PILÍŘOVOU KONSTRUKCI 0,00 525,00
00971. PROVIZORNÍ OCHRANNÁ KORUNKA 0,00 1 172,00
00975. OCHRANNÝ MŮSTEK ZHOTOVENÝ RAZIDLOVOU METODOU 1. KVADRANT 2 182,00 2 182,00
00A01. ADMINISTRATÍVNÍ VÝKON - ZA KAŽDÝCH ZAPOČATÝCH 10 MINUT 350,00 350,00
00A02. PRÁCE MIMO PRACOVNÍ DOBU V SOBOTU - ZA KAŽDOU ZAPOČATOU NÁVŠTEVU 2 100,00 2 100,00
00A03. OBJEDNANÁ KONZULTACE NA ŽÁDOST PACIENTA 1 050,00 1 050,00
00C01. SUTURA - STEH EXTRAKČNÍ RÁNY 525,00 525,00
00E01. PROVIZÓRNÍ ZAMĚŘENÍ A ZAPLNĚNÍ ZUBU CaOH2 ZA 1 KANÁLEK 350,00 350,00
00E02. OŠETŘENÍ KOŘEN. KANÁLKU - STROJOVÁ ENDODONCIE ZA 1 KOŘEN. KANÁLEK 1 260,00 1 260.00
00E03. OŠETŘENÍ KOŘEN. KANÁLKU - STROJOVÁ ENDODONCIE ZA DALŠÍ KOŘEN. KANÁLEK 845,00 845,00
00E04. OŠETŘENÍ KOŘEN. KANÁLKU - STROJOVÁ REENDODONCIE ZA 1 KOŘEN. KANÁLEK 1 435,00 1 435,00
00P01. LÉČEBNÍ PLÁN PROTETICKÉHO OŠETŘENÍ 700,00 700,00
00P02. OTISK A-SILIKONEM 1 060,00 1 060,00
00P03. ZKOUŠKA KONSTRUKCE 1 050,00 1 050,00
00P04. LEPENÝ JEDNOČLENÝ MŮSTEK EVER STICK C+B FRONT. ZUB 4 193,00 4 193,00
00P05. LEPENÝ JEDNOČLENÝ MŮSTEK EVER STICK C+B DIST. ZUB 4 543,00 4 543,00
00P06. FIXACE KORUNKY NA VLASTNÍ ŽÁDOST PACIENTA 576,00 576,00
00P07. FIXACE MŮSTKU NA VLASTNÍ ŽÁDOST PACIENTA 751,00 751,00
00P08. ODSTRÁNĚNÍ KOŘENOVÉHO ČEPU 525,00 525,00
00V01. VÝPLŇ STÁLEHO ZUBU - NADSTANDARDNÍ (KAPSLOVÝ) AMALGÁM - 1 PLOŠKA 768,00 768,00
00V02. VÝPLŇ STÁLEHO ZUBU - NADSTANDARDNÍ (KAPSLOVÝ) AMALGÁM - 2 PLOŠKY 922,00 922,00
00V03. VÝPLŇ STÁLEHO ZUBU - NADSTANDARDNÍ (KAPSLOVÝ) AMALGÁM - 3 PLOŠKY 1 034,00 1 034,00
00V04. VÝPLŇ STÁLEHO ZUBU - SKLOIONOMER - 1 PLOŠKA 685,00 685,00
00V05. VÝPLŇ STÁLEHO ZUBU - SKLOIONOMER - 2 PLOŠKY 915,00 9150,00
00V06. VÝPLŇ STÁLEHO ZUBU - SKLOIONOMER - 3 PLOŠKY 1 090,00 1 090,00
00V07. VÝPLŇ STÁLEHO ZUBU - FOTOKOMPOZITNÍ (BÍLÁ) - MALÉHO ROZSAHU 992,00 992,00
00V08. VÝPLŇ STÁLEHO ZUBU - FOTOKOMPOZITNÍ (BÍLÁ) - 1 PLOŠKA    1 342,00 1 342,00
00V09. VÝPLŇ STÁLEHO ZUBU - FOTOKOMPOZITNÍ (BÍLÁ) - 2 PLOŠKY 1 919,00 1 919,00
00V10. VÝPLŇ STÁLEHO ZUBU - FOTOKOMPOZITNÍ (BÍLÁ) - 3 PLOŠKY 2 479,00 2 479,00
00V11. PLASTICKÁ DOSTAVBA VČETNĚ KOMPOZITNÍHO ČEPU 2 300,00 2 300,00
00V12. PLASTICKÁ DOSTAVBA - DALŠÍ ČEP 643,00 643,00
00V13. PROVIZORNÍ VÝPLŇ - CARBOFINE 367,00 367,00
00V14. POUŽITÍ KOFERDAMOVÉ BLANY - 1 ČELIST 361,00 361.00
00V15. PŘÍME NEBO NEPŔÍME PŘEKRYTÍ DŘENÉ CaOH2/KERR LIFE/MTA 259,00 259,00
00968. STOMATOCHIR. VYŠETŘ. A OŠETŘENÍ NEREG. PACIENTA PZL STOMATOCHIRURGEM 0,00 1 000,00
00970. SEJMUTÍ FIXNÍ NÁHRADY - ZA KAŽDOU PILÍŘOVOU KONSTRUKCI   0,00 350,00
00971. PROVIZÓRNI OCHRANNÁ KORUNKA 0,00 822,00
00972. OPRAVA FIXNÍ NÁHRADY V ORDINACI 641,00 641,00
00973. OPRAVA NEBO ÚPRAVA SNÍMATEĽNÉ NÁHRADY V ORDINACI 0,00 175,00
00975. OCHRANNÝ MŮSTEK ZHOTOVENÝ RAZIDLOVOU METODOU 1. KVADRANT 1 482,00 1 482,00
00A01. ADMINISTRATÍVNY VÝKON - ZA KAŽDÝCH ZAPOČATÝCH 10 MINÚT 105,00 105,00
00A02. PRÁCE MIMO PRACOVNÍ DOBU V SOBOTU - ZA KAŽDOU ZAPOČATOU NÁVŠTÉVU 315,00 315,00
00A03. OBJEDNANÁ NA KONZULTACE NA ŽÁDOST PACIENTA 315,00 315,00
00C01. SUTURA - STEH EXTRAČNÍ RÁNY 525,00 525,00
00C02. POVRCHOVÉ UMRTVENÍ 105,00 105,00
00C03. GINGIVOPLASTIKA (VFP) - NA ZUB 245,00 245,00
00C04. POUŽITÍ PARASORB CONE - V RÁMCI EXTRAKCE 312,00 312,00
00E01. PROVIZÓRNÍ ZAMĚŘENÍ A ZAPLNĚNÍ ZUBŮ CaOH2 ZA 1 KANÁLEK 175,00 175,00
00E02. OŠETŘENÍ KOŘEN. KANÁLKU - STROJOVÁ ENDODONCIE ZA 1 KOŘEN 910,00 910,00
00E03. OŠETŘENÍ KOŘEN. KANÁLKU - STROJOVÁ ENDODONCIE ZA DALŠÍ KOŘEN 810,00 810,00
00E04. OŠETŘENÍ KOŘEN. KANÁLKU - STROJOVÁ REENDODONCIE ZA 1 KOŘEN     1 015,00 1 015,00
00P01. LÉČEBNÝ PLÁN PROTETICKÉHO OŠETŘENÍ 420,00 420,00
00P02. OTISK A- SILIKONEM 710,00 710,00
00P03. ZKOUŠKA KONSTRUKCE 980,00 980,00
00P04. LEPENÝ JEDNOČLENNÝ MŮSTEK EVER STICK C+B FRONT. ZUB 3 493,00 3 493,00
00P05. LEPENÝ JEDNOČLENNÝ MŮSTEK EVER STICK C+B DIST. ZUB 3 843,00 3 843,00
00P06. FIXACE KORUNKY NA VLASTNÍ ŽÁDOST PACIENTA 296,00 296,00
00P07.  FIXACE MŮSTKU NA VLASTNÍ ŽÁDOST PACIENTA 506,00  506,00 
00P08. ODSTRÁNĚNÍ KOŘENOVÉHO ČEPU 420,00 420,00
00V01. VÝPLŇ STÁLEHO ZUBU - NADSTANDARDNÍ (KAPSLOVÝ) AMALGÁM - 1 PLOŠKA 488,00 488,00
00V02. VÝPLŇ STÁLEHO ZUBU - NADSTANDARDNÍ (KAPSLOVÝ) AMALGÁM - 2 PLOŠKY 712,00 712,00
00V03. VÝPLŇ STÁLEHO ZUBU - NADSTANDARDNÍ (KAPSLOVÝ) AMALGÁM - 3 PLOŠKY 894,00 894,00
00V04. VÝPLŇ STÁLEHO ZUBU - SKLOIONOMER - 1 PLOŠKA   510,00 510,00
00V05. VÝPLŇ STÁLEHO ZUBU - SKLOIONOMER - 2 PLOŠKY   705,00 705,00
00V06. VÝPLŇ STÁLEHO ZUBU - SKLOIONOMER - 3 PLOŠKY   915,00 915,00
00V07. VÝPLŇ STÁLEHO ZUBU - FOTOKOMPOZITNÍ (BÍLÁ) - MALÉHO ROZSAHU 712,00 712,00
00V08. VÝPLŇ STÁLEHO ZUBU - FOTOKOMPOZITNÍ (BÍLÁ) - 1 PLOŠKA 922,00 922,00
00V09. VÝPLŇ STÁLEHO ZUBU - FOTOKOMPOZITNÍ (BÍLÁ) - 2 PLOŠKY 1 394,00 1 394,00
00V10. VÝPLŇ STÁLEHO ZUBU - FOTOKOMPOZITNÍ (BÍLÁ) - 3 PLOŠKY 1 919,00 1 919,00
00V11. PLASTICKÁ DOSTAVBA VČETNĚ KOMPOZITNÍHO ČEPU 2 300,00 2 300,00
00V12. PLASTICKÁ DOSTAVBA - DALŠÍ ČEP 643,00 643,00
00V13. PROVIZÓRNÍ VÝPLŇ - CARBOFINE 262,00 262,00
00V14. POUŽITÍ KOFERDAMOVÉ BLANY - 1 ČELIST 186,00 186,00
00V15. PŘÍME NEBO NEPŘÍME PŘEKRYTÍ DŘENĚ CaOH2/ KERR LIFE/ MTA 259,00 259,00
 
Protetické ošetření - kompletní ceník - Laboratoř č. 1
    Cena podle pojištění
Kód       Text kódu         Pojištěný Nepojištěný
80307-11 PRIVIZORNÍ KORUNKA 1 642,00 1 842,00
80404 11 ČLEN MŮSTKU PROVIZORNÍ 550,00 650,00
80601 11 ČÁSTEČNÁ SNÍMATELNÁ NÁHRADA ZÁKLADNÍ HORNÍ 0,00 5 225,00
80601 21 ČÁSTEČNÁ SNÍMATELNÁ NÁHRADA ZÁKLADNÍ DOLNÍ 0,00 5 225,00
80602 11 ČÁSTEČNÁ SNÍMATELNÁ NÁHRADA OSTATNÍ HORNÍ - do 2 kotevních prvků 3 975,00 6 475,00
80602 12 ČÁSTEČNÁ SNÍMATELNÁ NÁHRADA OSTATNÍ HORNÍ - do 3 a více kotevních prvků 4 275,00 6 775,00
80602 31 ČÁSTEČNÁ SNÍMATELNÁ NÁHRADA OSTATNÍ DOLNÍ - do 2 kotevních prvků 3 975,00 6 475,00
80602 32 ČÁSTEČNÁ SNÍMATELNÁ NÁHRADA OSTATNÍ DOLNÍ - do 3 a více kotevních prvků 4 275,00 6 775,00
80701 11 CELKOVÁ SNÍMATELNÁ NÁHRADA ZÁKLADNÍ HORNÍ  0,00 7 289,00
80701 21 CELKOVÁ SNÍMATELNÁ NÁHRADA ZÁKLADNÍ DOLNÍ  0,00 7 289,00
81001 11 OPRAVA PRASKLÉ NEBO ZLOMENÉ SNÍMATELNÉ NÁHRADY 1 296,00 1 516,00
81003 11 OPRAVA RETENČNÍCH PRVKŮ NÁHRADY - do dvou prvků (každý další se přičítá) 1 154,00 1 504,00
81003 12 OPRAVA RETENČNÍCH PRVKŮ NÁHRADY - Z TERMOPLASTU - do dvou prvků (každý další se přičítá) 704,00 1 054,00
81004 11 ÚPRAVA - ROZŠÍŘENÍ BAZE NÁHRADY VČETNĚ RETENČNÍCH PRVKŮ - do dvou zubů a dvou retenčních prvků (každý další se přičítá) 1 382,00 1 932,00
81004 12 ÚPRAVA - ROZŠÍŘENÍ BAZE NÁHRADY VČETNĚ RETENČNÍCH PRVKŮ - Z TERMOPLASTU - do dvou zubů a dvou retenčních prvků (každý další se přičítá) 1 067,00 1 617,00
N1203 16 ONLEJ Z KOMPOZITNÍHO PLASTU 3 082,00 3 082,00
N1203 19 OVERLEJ Z KOMPOZITNÍHO PLASTU 3 432,00 3 432,00
N1210 01 ČÁSTEČNÁ SNÍMATELNÁ NÁHRADA IMEDIÁTNÍ HORNÍ - do 4 zubů  3 575,00  3 575,00 
N1210 02 ČÁSTEČNÁ SNÍMATELNÁ NÁHRADA IMEDIÁTNÍ HORNÍ - do 9 zubů   4 075,00 4 075,00 
N1210 03 ČÁSTEČNÁ SNÍMATELNÁ NÁHRADA IMEDIÁTNÍ HORNÍ - 10 a více zubů  4 675,00  4 675,00 
N1210 04 ČÁSTEČNÁ SNÍMATELNÁ NÁHRADA IMEDIÁTNÍ DOLNÍ - do 4 zubů   3 575,00 3 575,00 
N1210 05 ČÁSTEČNÁ SNÍMATELNÁ NÁHRADA IMEDIÁTNÍ DOLNÍ - do 9 zubů   4 075,00 4 075,00 
N1210 06 ČÁSTEČNÁ SNÍMATELNÁ NÁHRADA IMEDIÁTNÍ DOLNÍ - 10 a více zubů   4 675,00 4 675,00 
N1210 11 CELKOVÁ SNÍMATELNÁ NÁHRADA IMEDIÁTNÍ HORNÍ - bez šablóny a bez zkoušky modelu náhrady  5 189,00 5 189,00 
N1210 13 CELKOVÁ SNÍMATELNÁ NÁHRADA IMEDIÁTNÍ HORNÍ - se šablonou a se zkouškou modelu náhrady  5 189,00 5 189,00 
       
Protetické ošetření - kompletní ceník - Laboratoř č. 2
   
 
   
Kód       Text kódu         Pojištěný Nepojištěný
80302 11 KORUNKA PLÁŠŤOVÁ CELOKOVOVÁ PILÍŘOVÁ  1 741,00 2 941,00 
80305 11 KORUNKA ESTETICKÁ PLÁŠŤOVÁ Z KERAMIKY - CELOKERAMIKA/ZIRKONOVÁ KERAMIKA - CELOANATOMICKÁ  6 216,00 6 516,00 
80305 12 KORUNKA ESTETICKÁ PLÁŠŤOVÁ Z KERAMIKY - CELOKERAMIKA/ZIRKONOVÁ KERAMIKA - VRSTVENÁ  6 566,00 6 866,00 
80306 11 KORUNKA ESTETICKÁ OSTATNÍ - METALOKERAMIKA  6 116,00 6 416,00 
80307 11 PROVIZORNÍ KORUNKA  1 831,00 2 031,00 
80403 11 ČLEN MŮSTKU ESTETICKÝ OSTATNÍ - CELOKERAMIKA/ZIRKONOVÁ KERAMIKA - CELOANATOMICKÁ  3 499,00 3 699,00 
80403 12 ČLEN MŮSTKU ESTETICKÝ OSTATNÍ - CELOKERAMIKA/ZIRKONOVÁ KERAMIKA - VRSTVENÁ   3 849,00 4 049,00 
80403 15 ČLEN MŮSTKU ESTETICKÝ OSTATNÍ - METALOKERAMIKA   3 749,00 3 949,00 
N1203 16 ONLEJ Z KOMPOZITNÍHO PLASTU   3 541,00 3 541,00 
N1203 19 OVERLEJ Z KOMPOZITNÍHO PLASTU   4 291,00 4 291,00