Extrakce zubů

matulo_extrakcia.png

Vytažení zubů (odborně extrakce) je častým stomatochirurgickým výkonem a provádí se v místním znecitlivění (anestezie) v ordinaci zubního lékaře. Před výkonem je pacient povinen podepsat informovaný souhlas s extrakcí, který obsahuje podrobný popis výkonu, komplikací a pooperační péče.